Công ty Cổ phần khoa học và công nghệ Hamint được thành lập năm 2021

Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Công nghệ áp dụng: Công nghệ sản xuất Đông trùng Hạ thảo