Từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2021, Công ty TNHH XDPT Nông nghiệp xanh Thái Nguyên đã triển khai dự án "Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển mô hình trồng cây dược liệu cát sâm trên đất đồi kém hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên".

Sau 2 năm triển khai, dự án đã thu thập và trồng 300 cây cát sâm, xây dựng vườn giống gốc tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 300m2.Bên cạnh đó, xây dựng thành công vườn nhân giống quy mô 10.000 cây/năm và triển khai mô hình trồng thâm canh cây cát sâm tại xóm Hải Hà, xã Khe Mo và xóm 4, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với quy mô 2ha.

Thực tế cho thấy, tại các mô hình, cây sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. 

Qua kết quả theo dõi dự án cho thấy cây cát sâm dễ trồng, chịu hạn tốt. Vì vậy, có thể thay thế một số diện tích cây trồng kém hiệu quả trên đất đồi, đem lại kinh tế cao cho người dân vùng núi.

Hiện nay, Ban quản lý dự án tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. 

Bên cạnh đó, vườn nhân giống mỗi năm cung cấp ra thị trường 10.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cát sâm của nhân dân./.