Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2443/UBND-KGVX ngày 03/06/2022 về việc triển khai nội dung phối hợp chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có giao cho Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phối hợp, triển khai nội dung Công văn số 02/2022/SVF-CV ngày 28/04/2022 của Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - SVF (Có Công văn số 02/2022/SVF-CV ngày 28/04/2022 gửi kèm theo)

Xem chi tiết tại đây: 

Công văn số 558/KHCN-QLCN ngày 08/06/2022: Công văn về việc phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Công văn số 02/2022/SVF-CV ngày 28/04/2022: Công văn phối hợp xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình vui lòng gửi thông tin theo mẫu về địa chỉ Email: khoinghiep@tuaf.edu.vn hoặc gửi trực tiếp về Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp, nhà A - khu hành chính B,  trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

Thời hạn trước ngày 13/06/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  Nguyễn Khánh Phượng. SĐT: 0985.049.991.

 

image-17.png