Nhóm khởi nghiệp: Nhóm khởi nghiệp: NOLA Flea Market/ Chợ phiên NOLA được thành lập năm 2020, bắt nguồn từ cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2020. Tại cuộc thi, nhóm khởi nghiệp đã đạt giải Nhất, sau đó với sự hỗ trợ của nhà trường, nhóm tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Mô hình chợ đồ cũ với nhiều đặc sản vùng miền và các nước trên thế giới sẽ tạo giá trị nhân văn, xã hội, văn hóa tại khu đô thị hiện đại với các trung tâm thương mại lớn là một minh chứng cho việc phát huy những ưu điểm của chợ truyền thống trong thương mại và gắn kết cộng đồng. Mô hình được định hướng phát triển theo hướng doanh nghiệp xã hội. 

Mô hình này không mới nhưng điểm khác biệt và cũng là nổi trội so với những mô hình trước đây đó là không dựa trên mục tiêu kinh doanh kiếm lợi nhuận mà là dịp để mọi người giải quyết những món đồ không dùng đến nữa, làm từ thiện, trao đổi các món hàng và kết hợp gặp gỡ mọi người, hình thành nên chốn ăn chơi bổ ích. Chính vì thế, đây thực sự vừa mang giá trị về môi trường, xã hội, văn hóa và đề cao tính nhân văn. 

119210484-3491080590913474-212727125177938070-n.jpg

 

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.