Nhằm đánh giá về mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và các trường Đại học thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, chúng tôi đã thiết kế phiếu khảo sát để thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu. Chúng tôi rất mong các nhà khoa học, các nhà quản lý bớt chút thời gian trả lời và cung cấp một số thông tin tại đơn vị Thầy/Cô đang công tác. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý Thầy/Cô. Xin chân thành cảm ơn! 

Phiếu khảo sát: bấm tại đây