Hoạt động khởi nghiệp tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phong trào khởi nghiệp trong sinh viên tại trường Đại học Nông Lâm

Đại học Thái Nguyên - Bệ phóng khởi nghiệp cho những ý tưởng sáng tạo

Chương trình phát sóng VTC10: Bệ phóng khởi nghiệp cho những ý tưởng sáng tạo

Video giới thiệu dự án khởi nghiệp Edu-Scholarship Zone

Giải ba cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Nông Lâm năm 2019

Video giới thiệu dự án khởi nghiệp NongLam Tofu

Giải Nhì cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Nông Lâm năm 2019

Video giới thiệu dự án khởi nghiệp Thực phẩm chức năng Eyes-Liver care

Giải Nhì cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Nông Lâm năm 2019

Video giới thiệu dự án khởi nghiệp Viên nang nấm Vân chi

Giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Nông Lâm năm 2019