PHẠM TUẤN HIỆP

CHUYÊN GIA CỐ VẤN

TM hóa công nghệ

1. Họ và tên :    PHẠM TUẤN HIỆP 

2. Điện thoại:  0934.661.001

3. Chức vụ:  Giám đốc ươm tạo của BK Holdings   

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Ông Phạm Tuấn Hiệp là Giám đốc ươm tạo của BK Holdings, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tham gia liên tiếp đồng tổ chức làng Edtech tại Techfest qua các năm, tổ chức thực hiện 05 nhiệm vụ của Đề án 844 và các 02 nhiệm vụ thuộc đề án tiêu biểu về Innovation của MOST như BIPP, IPP2. Ông Hiệp cũng thuộc nhóm công tác của Đề án 1665 (Hỗ trợ HSSV Khởi nghiệp) của MOET. Ông thuộc tổ chuyên trách của BK Holdings để tham gia xây dựng hệ thống ĐMST, ươm tạo, thương mại hóa công nghệ của Trường Đại học Bách Khoa.  
5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối:  >20           

Thời gian:  từ 2016 đến nay

Mạng lưới trực thuộc:   

BK Holdings

Techfest Việt Nam

Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp quốc gia