NGUYỄN TIẾN TRUNG

CHUYÊN GIA CỐ VẤN

KHỞI NGHIỆP ĐMST

1. Họ và tên :   NGUYỄN TIẾN TRUNG   

2. Điện thoại:  0385.088.888   

3.     Chức vụ:    

Founder Công Ty Cổ Phần đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia (NSCI)   

- Sáng lập và Chủ Tịch KANYO VIETNAM SJC   

- Co-founder Sông Hàn Incubator   

4. Hỗ trợ khởi nghiệp   

Cố vấn cấp cao chương trình khởi nghiệp quốc gia VCCI tập trung cho các Hoạt động đào tạo, cố vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên toàn quốc. Anh đã có hàng trăm lớp đào tạo khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, TOT, cố vấn, huấn luyện cho các dự án khởi nghiệp từ năm 2013.   

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp         

Số chương trình kết nối:  >30           

Thời gian:  từ 2013 đến nay

Mạng lưới trực thuộc:   

Sông Hàn Incubator 

Techfest Việt Nam

Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp quốc gia