LƯU HỒNG SƠN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

CNSH, CNTP

1. Họ và tên :    LƯU HỒNG SƠN     

2. Điện thoại : 0973.919.486   Email: luuhongson@tuaf.edu.vn    Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/luuhongson

3.    Chức vụ:     Giảng viên khoa CNSH – CNTP, Phó Ban KHCN và khởi nghiệp (phụ trách khởi nghiêp của Đoàn thanh niên), Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên    

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyên gia tư vấn hỗ trợ chuyên môn khởi nghiệp thuộc Ban KHCN và Khởi nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông lâm. Anh đã tư vấn hỗ trợ nhiều dự án khởi nghiệp thành công và đạt giải cao trong các cuộc thi, điển hình là sản phẩm thuốc chữa dạ dày HP Antipro là sản phẩm đoạt giải Top10 Techfest năm 2028.  Năm 2019, sản phẩm góp mặt trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, được Bộ Khoa học Công nghệ lựa chọn tham gia Triển lãm Khoa học công nghệ ở Đài Loan, sau đó năm 2020 dự án được nhận Bằng độc quyền sáng chế.      

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : 10                      

Thời gian : từ 2017 đến nay                      

Mạng lưới trực thuộc :   

- Đoàn thanh niên, trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên