TRẦN HẢI ĐĂNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

NÔNG LÂM NGHIỆP TNMT

1. Họ và tên :    TRẦN HẢI ĐĂNG     

2. Điện thoại : 0988.398.299   Email: tranhaidang@tuaf.edu.vn    Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranhaidang

3. Chức vụ:     Giảng viên khoa môi trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên    

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông lâm. Anh đã tư vấn hỗ trợ nhiều dự án khởi nghiệp thành công và đạt giải cao trong các cuộc thi. Anh cũng là giám khảo trong nhiều cuộc thi khởi nghiệp của nhà trường.       

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : 10                     

Thời gian : từ 2017 đến nay                     

Mạng lưới trực thuộc :   

- Đoàn thanh niên, trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên