TRẦN THU HÀ

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Lâm nghiệp và PTBV

1. Họ và tên :    TRẦN THU HÀ     

2. Điện thoại : 0915.047.167   Email: tranthuhaptln@tuaf.edu.vn    Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/tranthuhaln

3.    Chức vụ:  Viện trưởng Viện lâm nghiệp và phát triển bền vững,  Phó giám đốc Trung tâm Ươm tạo - Khởi nghiệp và cung ứng nguồn nhân lực Đại học Thái Nguyên    

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chị là chuyên gia về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển bền vững, đạt giải thưởng Kovalevskaia 2019, được cấp 19 văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng. Chị đã phát triển và hỗ trợ phát triển nhiều sản phẩm thành công như đông trùng hạ thảo, cây dược liệu quý…

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : >10                  

Thời gian : từ 2016 đến nay                  

Mạng lưới trực thuộc :   

- Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên