NGUYỄN ĐÌNH YÊN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

KHỞI NGHIỆP ĐMST

1. Họ và tên :    NGUYỄN ĐÌNH YÊN     

2. Điện thoại : 0902.200.678      

3.    Chức vụ:  Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo - Khởi nghiệp và cung ứng nguồn nhân lực Đại học Thái Nguyên    

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyên gia thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong sinh viên Đại học Thái Nguyên. Anh đã hỗ trợ cho các dự án về đào tạo, huấn luyện; tư vấn hỗ trợ, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế. Đồng thời thu hút, kết nối các chuyên gia, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nguồn lực khác phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên…

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : >10                    

Thời gian : từ 2020 đến nay                    

Mạng lưới trực thuộc :   

- Đại học Thái Nguyên

- Tỉnh đoàn Thái Nguyên

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên