LÊ MINH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

CHĂN NUÔI THÚ Y

1. Họ và tên :    LÊ MINH     

2. Điện thoại : 0989.537.442                Email:leminh@tuaf.edu.vn      Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/leminh

3.    Chức vụ:  Phó trưởng phòng KHCN và HTQT (Phụ trách NCKH và khởi nghiệp), trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cho cán bộ, sinh viên Trường Đại hoc Nông lâm – Đại học Thái Nguyên. Chị đã hỗ trợ cho các dự án về đào tạo, huấn luyện; tư vấn hỗ trợ, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời thu hút, kết nối các chuyên gia, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nguồn lực khác phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên. Chị cũng  là thành viên Ban giám khảo trong các cuộc thi khởi nghiệp ĐMST của trường ĐHNL - ĐHTN

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : 10                   

Thời gian : từ 2017 đến nay                   

Mạng lưới trực thuộc :   

- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

- Tỉnh đoàn Thái Nguyên

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên