NGUYỄN TRẦN QUANG

CHUYÊN GIA CNTT

THIẾT MẪU MÃ SẢN PHẨM

1. Họ và tên :    NGUYỄN TRẦN QUANG     

2. Điện thoại : 0987.008.333                Email:nguyentranquang@tuaf.edu.vn             

3.    Chức vụ:  Chuyên gia công nghệ thông tin , trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyên gia đồ họa kỹ thuật, xây dựng phát triển nền tảng số, thiết kế mẫu mã sản phẩm và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Anh đã hỗ trợ cho các dự án về đào tạo chuyển đổi số, tư vấn hỗ trợ thiết kế quảng bá sản phẩm, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : 10                   

Thời gian : từ 2019 đến nay                   

Mạng lưới trực thuộc :   

- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên