ĐÀM XUÂN VẬN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Khởi nghiệp ĐMST

1. Họ và tên :    ĐÀM XUÂN VẬN     

2. Điện thoại : 0982.166.66   Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn             Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/damxuanvan

3.    Chức vụ:     Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp, Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên    

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cho cán bộ, sinh viên Trường Đại hoc Nông lâm – Đại học Thái Nguyên. Anh đã hỗ trợ cho các dự án về đào tạo, huấn luyện; tư vấn hỗ trợ, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời thu hút, kết nối các chuyên gia, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nguồn lực khác phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.

Anh là chuyên gia tư vấn hỗ trợ chuyên môn khởi nghiệp nông lâm nghiệp, thành viên ban giám khảo các cuộc thi khởi nghiệp TUAF, chuyên gia đào tạo khai thác sử dụng nền tảng trực tuyến hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST   

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : 10                       

Thời gian : từ 2019 đến nay                       

Mạng lưới trực thuộc :   

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Liên Minh HTX tỉnh Thái Nguyên, Các đơn vị tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên (tỉnh Đoàn, Sở KHCN, Sở kế hoạch đầu tư, ĐHTN và các trường thành viên), CLB Đầu tư khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, CLB Doanh nhân xứ trà.