LÊ VŨ TIẾN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Sở hữu trí tuệ

Ông Lê Vũ Tiến là đồng Trưởng làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo; Đồng Trường làng Công nghệ sinh thái (EcoTech); Ban Cố vấn Làng Design Thinking Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ (COSTI), Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, Bộ KH&CN.

Ông Lê Vũ Tiến là Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Cử nhân Luật, Trường Đại Học Luật Hà Nội. Ông Lê Vũ Tiến đã hoàn thành nhiều khóa học về sở hữu trí tuệ và các khóa học chuyên sâu về sáng chế tại nhiều nước như Mỹ, Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc, do Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới và Cơ quan sáng chế châu Âu tổ chức và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong vai trò thẩm định viên sáng chế.

Ông Lê Vũ Tiến đã tham gia Ban tổ chức nhiều sự kiện có tính cộng đồng như chuỗi các sự kiện tổ chức chào mừng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới (World IPDay) các năm 2015- 2018; Ngày hội STEM hướng tới các bạn trẻ trong phạm vi toàn quốc (2019-2022); Tham gia nhiệm vụ của Đề án 844 “Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; tích cực tham gia thúc đẩy, nâng cao nhận thức cộng đồng về văn hóa sở hữu trí tuệ để tạo môi trường tích cực ‘bảo hộ” cho các hoạt động đổi mới sáng tạo. Ông Lê Vũ Tiến cũng là một thành viên tích cực trong các hoạt động của đoàn thanh niên gắn với việc thúc đẩy sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong các Viện nghiên cứu, trường đại học và tăng cường kết nối mạng lưới nghiên cứu R&D với nhiều nội dung triển khai: (1) Ủy viên BCH Trung ương Đoàn; (2) Tham gia Ban tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Viêt Nam toàn cầu 4 mùa từ năm 2018-2021; (3) Tổ chức và kết nối các chương trình Hội thảo, chuyển giao công nghệ giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và đia phương; (4) Tham gia chia sẻ ở các trường Đại học về kiến thức sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức về văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng; (5) Tham gia kết nối mạng lưới thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ giữa Viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.