NGUYỄN MINH CẢNH

Chuyên gia tư vấn

PHÁP LÝ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Họ và tên :     NGUYỄN MINH CẢNH

2. Điện thoại:  Điện thoại: 0988.741.719        Email: nguyenminhcanh1979@gmail.com

3. Chức vụ:     Luật sư - Giảng viên; Giám đốc tư vấn luật Công ty TNHH Luật K&Cộng sự, Chi nhánh Thái Nguyên

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Là một chuyên gia có uy tín về tranh tụng, tư vấn và giảng dạy pháp luật tại các tổ chức: - Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên; - Công ty Luật TNHH K và Cộng Sự; - Trung tâm Tư vấn pháp Luật và bảo trợ tư pháp cho người nghèo và đối tượng chính sách tại Thái Nguyên thuộc Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam.

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối:  12           

Thời gian:  từ 2018 đến nay   

Mạng lưới trực thuộc:  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Hội luật sư tỉnh Thái Nguyên