VŨ TRUNG HÒA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

KHỞI NGHIỆP ĐMST

1. Họ và tên :    VŨ TRUNG HÒA

2. Điện thoại:  090 466 1020 / 096 448 6969              Email: hoatuvanhieuqua@gmail.com 

3. Chức vụ:  Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp độc lập,   Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập Khẩu Thái Hưng 

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

- Tư vấn chiến lược, định hướng phát triển, quản trị cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Chuyên gia cố vấn khởi nghiệp cho đề án 939 của Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt nam

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp    

Số chương trình kết nối:    

- TechFest quốc gia 
- Đề án khởi nghiệp 569 Ủy ban dân tộc 
- Đề án khởi nghiệp 939 Hội LHPN Việt nam. 
- Đề án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn của TW đoàn TNCS HCM 

Thời gian:   từ 2016 đến nay

Mạng lưới trực thuộc:   

- Mạng lưới các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp vùng núi & dân tộc thiểu số. 
- Hội hàng Việt nam chất lượng cao. 
- Chuyên gia cố đinh của Trung tâm nghiên cứu kinh doanh & hỗ trợ doanh nghiệp (BSA - TP HCM). 
- Hội viên hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi ( Ủy ban dân tộc).