LÝ THỊ THÙY DƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

KHỞI NGHIỆP ĐMST

1. Họ và tên :    LÝ THỊ THÙY DƯƠNG     

2. Điện thoại : 0962.233.901   Email: lythithuyduong@tuaf.edu.vn          Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/thuyduong

3. Chức vụ:     Trưởng Văn phòng chương trình tiên tiến, Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên    

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Là chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, thành viên ban giám khảo các cuộc thi khởi nghiệp TUAF, chuyên gia đào tạo khởi nghiệp ĐMST   

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối : 10                   

Thời gian : từ 2017 đến nay                   

Mạng lưới trực thuộc :   

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, CLB Doanh nhân xứ trà.