PHẠM ANH TUẤN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

1. Họ và tên :    PHẠM ANH TUẤN

2. Điện thoại:  0965.555.502

3. Chức vụ:  Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên,    Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch CLB Doanh nhân xứ trà.

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Ông Phạm Anh Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm kết nối, phát triển, quản lý và tổ chức hoạt động doanh nghiệp tỉnh thái nguyên, CLB Doanh nhân xử trà. Ông là chuyên gia tư vấn cho nhiều nhóm/ doanh nghiệp tại Thái Nguyên và là giám khảo trong các cuộc thi khởi nghiệp tại địa phương.

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối:  >20           

Thời gian:  từ 2016 đến nay

Mạng lưới trực thuộc:   

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp Thái Nguyên

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

CLB Doanh nhân xử trà