ĐÀO XUÂN THIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP

1. Họ và tên :    ĐÀO XUÂN THIỆP

2. Điện thoại:  0965.311.888

3. Chức vụ:  Chủ tịch CLB đầu tư khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Ông có nhiều năm kinh nghiệm kết nối, phát triển, quản lý và tổ chức hoạt động doanh nghiệp khởi nghiệp, nhóm và cá nhân trẻ khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, kết nối các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ tham gia đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST các nhóm khởi nghiệp. Ông là chuyên gia tư vấn khởi nghiệp và là giám khảo trong các cuộc thi khởi nghiệp tại địa phương.

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối:  >10           

Thời gian:  từ 2016 đến nay

Mạng lưới trực thuộc:   

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp Thái Nguyên

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

CLB đầu tư khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên