NGUYỄN NGỌC QUANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

THIẾT KẾ & QUẢNG BÁ SP

1. Họ và tên :     NGUYỄN NGỌC QUANG 

2. Điện thoại : 0903472897      Email: Quang.France@gmail.com

3. Chức vụ:     Chuyên gia đào tạo, chuyên gia truyền thông Công ty Ánh Sáng Phía Bắc

4. Hỗ trợ khởi nghiệp

Tư vấn hỗ trợ thiết kế mẫu mã sản phẩm, Marketing số, Nhiếp ảnh, Làm phim và Tổ chức sự kiện    

5. Kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp     

Số chương trình kết nối:  10          

Thời gian:  từ 2015 đến nay

Mạng lưới trực thuộc:   

Giảng viên học viện báo chí tuyên truyền, Giảng viên học viện Phụ nữ, Giảng viên Đại học Hà Nội